Атрадиус България

Вашият партньор за застраховане на търговски вземания

Това, което ни отличава

Ние сме специализирани в застраховане на търговски вземания. Това, което ни отличава, е стремежът ни за изграждане на дългосрочни взаимоотношения. Създаваме силни екипи, които работят в тясно сътрудничество с Вас, за да Ви предложат специализирани застрахователни услуги и продукти. Ние предлагаме застрахователни продукти и услуги, съобразени с нашите клиенти. Ние сме в състояние да Ви предложим покритие на рискове срещу евентуалните неплащания. Моля, прочетете повече за нас.

 

 

Man and woman shaking hands in office

 

 

 

Какво представлява застраховането на търговски вземания и как работи?

Застраховането на търговски вземания Ви предлага покритие на риска от неплащане от страна на Вашите клиенти, при извършване на търговска дейност в България или в чужбина. Например, ако посредством Вашата търговска дейност Вие доставяте стоки или предоставяте услуги на други компании при кредитни условия, застраховката може да Ви предложи покритие на риска от неплащане или изпадане в несъстоятелност на контрагентите Ви, по независеща от тях причина, например поради политически или икономически проблеми.

Застрахователната полица на Атрадиус, освен предлагане на покритие на риска от неплащане, може косвено да способства да придобиете конкурентно предимство на Вашия пазар. Може да се възползвате от информацията, с която разполагаме за компании от цял свят, подпомагаща за идентифицирането на възможностите и рисковете и да откриете пазари, на които не сте навлезли, поради липсата на покритие на риск от неплащане.

Нашият екип от Риск Мениджъри е разположен в цял свят и непрекъснато анализира кредитния рейтинг на купувачите Ви. Ако финансовото състояние на Вашите клиенти се промени, ще имате своевременно достъп до информация за това, с цел да осигурим възможност за предприемането на необходимите действия от Ваша страна. Можете, например, да им предложите по-благоприятни кредитни условия, ако кредитният им рейтинг се подобри (или да редуцирате предложените кредитни условия, в случай че кредитният им рейтинг не е толкова добър).

Информацията, свързана с рейтинга на Вашите купувачи и доставчици се предоставя автоматично, посредством онлайн портал, за който ще Ви бъде предоставен достъп, като част от сключената с нас застрахователна полица.

Кредитната застраховка може да подпомогне Вашия паричен поток, така както и да получите редица други ползи, включително:

  • увеличен достъп до финансиране, тъй като ние можем да предоставим на Вашата банка покритие на рискове, от което се нуждае (чрез нашата застрахователна полица), когато Ви предоставя финансиране
  • намаляване на провизиите, заделени във връзка с несъбираемите Ви вземания
  • увереността да търсите нови пазари и клиенти и да се възползвате от растежа, за който това може да допринесе

За да научите повече за застраховката на търговски вземания, вижте нашия видеоклип: Credit Insurance – Explained by Atradius

Свържете се с нас

Атрадиус Кредито и Каусион С.А.,
де Сегурос и Реасегурос, клон България КЧТ

Адрес:
бул. България № 109
1404 гр. София
България

Тел: +359 2 494 2301

Email: info.bg@atradius.com

За Атрадиус Груп

Атрадиус е международен доставчик на застраховане на търговски вземания, , бондинг и услуги за събирания на вземания със стратегическо присъствие в повече от 50 държави. Продуктите за застраховането на търговски вземания, бондинг и услуги за събирания на вземания предлагани от Атрадиус, защитава компаниите по света от рисковете при продажба на стоки и услуги при условия на разсрочено плащане. Имаме повече от 90 години опит в управлението на кредитния риск. Нашият рейтинг за финансова стабилност е потвърден от рейтинговите агенции A.M. Best като "А" (отлично) със стабилна перспектива и от Moody's като "A2" също със стабилна перспектива. Атрадиус е член на Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), един от водещите застрахователи в Испания и един от най-големите в света в предлагането на застраховки на търговски вземания. Може да получите повече информация на http:group.atradius.com

 

 

 

 

 

Related content

New Atradius office in Bulgaria

Press

Sofia, 8 June 2018 – Credit insurer Atradius opens branch office in Sofia to strengthen and protect Bulgarian businesses’ domestic and international trade.

CEE Country Report Bulgaria 2017

Report

GDP is forecast to increase by more than 3% in 2017 and 2018, as household spending is spurred by low interest rates and an improving labour market.

Brexit effect already being felt in UK-EU trade

Report

Pound sterling depreciation in the aftermath of the Brexit referendum in June 2016 has had significant impacts on UK-EU trade flows.