Атрадиус България

Вашият партньор за Кредитно застраховане

Това, което ни отличава

Ние сме специализирани в кредитното застраховане. Това, което ни отличава, е стремежът ни за изграждане на дългосрочни взаимоотношения. Създаваме силни екипи, които работят в тясно сътрудничество с Вас, за да Ви предложат специализирани застрахователни услуги и продукти. Ние предлагаме застрахователни продукти и услуги, съобразени с нашите клиенти. Ние сме в състояние да Ви предложим покритие на рискове срещу евентуалните неплащания. Моля, прочетете повече за нас.

 

 

Man and woman shaking hands in office

 

Какво представлява кредитното застраховане и как работи?

Кредитно застраховане Ви предлага покритие на риска от неплащане от страна на Вашите клиенти, при извършване на търговска дейност в България или в чужбина. Например, ако посредством Вашата търговска дейност Вие доставяте стоки или предоставяте услуги на други компании при кредитни условия, застраховката срещу кредитен риск може да Ви предложи покритие на риска неплащане от страна на Вашите клиенти. Това може да бъде в резултат на продължително неизпълнение на плащане или изпадане в несъстоятелност, по независеща от тях причина, например поради политически или икономически проблеми.

Освен че предлага покритие на риска от неплащане, Вашата Застрахователна Полица "Атрадиус" също може косвено да способства да придобиете конкурентно предимство на Вашия пазар. Може да се възползвате от информацията, с която разполагаме за компании от цял свят, подпомагаща за идентифицирането на възможностите и рисковете и да откриете пазари, на които не сте навлезли, поради липсата на покритие на кредитен риск.

Нашият екип от Риск Мениджъри е разположен в цял свят и непрекъснато анализира кредитния рейтинг на близо 240 милиона предприятия. Ако финансовото състояние на Вашите клиенти се промени, ще имате своевременно достъп до информация за това, с цел да осигурим възможност за предприемането на необходимите действия от Ваша страна. Можете, например, да им предложите по-благоприятни кредитни условия, ако кредитният им рейтинг се подобри (или да редуцирате предложените кредитни условия, в случай че кредитният им рейтинг не е толкова добър).

Информацията, свързана с рейтинга на Вашите купувачи и доставчици се предоставя автоматично, посредством онлайн портал, за който ще Ви бъде предоставен достъп, като част от сключената с нас застрахователна полица.

Кредитната застраховка може да подпомогне Вашия паричен поток, така както и да получите редица други ползи, включително:

  • увеличен достъп до финансиране, тъй като ние можем да предоставим на Вашата банка покритие на рискове, от което се нуждае (чрез нашата застрахователна полица), когато Ви предоставя финансиране
  • намаляване на провизиите, заделени във връзка с несъбираемите Ви вземания
  • увереността да търсите нови пазари и клиенти и да се възползвате от растежа, за който това може да допринесе

За да научите повече за застраховката на кредитен риск, вижте нашия видеоклип: Кредитно Застраховане - обяснено от Атрадиус

Свържете се с нас

Атрадиус Кредито и Каусион С.А.,
де Сегурос и Реасегурос,
клон България КЧТ

Адрес:
бул. България № 109
1404 гр. София
България

Тел: +359 2 494 2301

Email: info.bg@atradius.com

За Атрадиус Груп

Ние предлагаме застраховане срещу кредитен риск, бондинг и услуги за събирания на вземания в световен мащаб чрез стратегическо присъствие в повече от 50 държави. Ние имаме достъп до кредитна информация за над 240 милиона компании по целия свят и сме в състояние да използваме тази информация, за да помогнем на клиентите си да управляват търговския си риск. Продуктите ни за кредитно застраховане осигуряват покритие на различни кредитни рискове, бондинг и услуги за събирания на вземания, помагат за защитата на компании от цял свят при рискове от неплащане, свързани с продажбата на стоки или предоставянето на услуги при условията на търговски кредит. Имаме повече от 90 години опит в управлението на кредитния риск. Нашият рейтинг за финансова стабилност е потвърден от рейтинговите агенции A.M. Best като "А" (отлично) със стабилна перспектива и Moody's като "A 3" също със стабилна перспектива. Атрадиус е част от Grupo Catalana Occidente (GCO.MC) - един от водещите застрахователи в Испания и по света в предлагането на кредитна застраховка.

 

 

 

 

 

Disclaimer

The statements made herein are provided solely for general informational purposes and should not be relied upon for any purpose. Please refer to the actual policy or the relevant product or services agreement for the governing terms. Nothing herein should be construed to create any right, obligation, advice or responsibility on the part of Atradius, including any obligation to conduct due diligence of buyers or on your behalf. If Atradius does conduct due diligence on any buyer it is for its own underwriting purposes and not for the benefit of the insured or any other person. Additionally, in no event shall Atradius and its related, affiliated and subsidiary companies be liable for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use of the statements made information herein.